Baki Nagili's Blog

“Patriarxın payızı”nın saralmış yarpaqları

1975-ci ildə nəşr olunmuş Qabriel Qarsia Markesin “Patriarxın payızı” kitabı yenidən “Qanun” nəşriyyatı tərəfindən Afaq Məsudun tərçüməsi çap edildi.

Kitabın ilk səhifəsindən:
“Patriarxın payızı” romanı zorakılıq və despotizm faktları ilə kifayət qədər zəngin olan bəşər tarixinin qrotek ümumiləşdirilməsidir. Əsərin mərkəzində konkret cizgilərdən azad, maksimum tipikləşdirilmiş, bütün gerçək diktatorların xüsusiyyətlərini özündə cəmləyən, ölməkdə olan, amma heç cür ölmək bilməyən, həyatda qalmaq üçün əcaib cinayətlər işləyib, qanlar tökən bir diktatorun hekayəsi durur. Romanın qarmaqarışıq əhvalatı qarışıqlığı ilə üst-üstə düşür. Patriarx-hakimiyyət ideyasının özünün, onun insan şüuruna təsirinin təcəssümüdür. Oxumağa davam et

May 1, 2011 Posted by | Kütubxanə, Uncategorized | , , , | 1 Şərh