Baki Nagili's Blog

Knut Hamsunun “Aclığ”ı

Onun “Aclığ”ın səbəblərini oxuya-oxuya özümü əsrlərdir ac birisi kimi hesab edirdim. Sanki hər şeyə ac idim. Sevgiyə, nifrətə, çörəyə, suya, insanlara ac idim sanki.
Norveçin  böyük yazarı Knut Hamsun “Aclıq” romanını Amerikaya ikinci gəlişindən sonra 1888-ci ildə Osloda (o dövrkü Kritiania) yazmağa başlamış, Kopenhaqendə isə davam etmişdir.  Bu romandan hissələr ilk dəfə “Ny Jord” adlı jurnalda yayımlanmışdı. Tam halda kitab isə Knut Hamsunun adı verilmədən 1890-cı ildə nəşr olundu .

Knut ayağında taxta çarıqlar küçədə, dalanlarda keçirdi uşaqlığını. Səkkiz yaşında sərt təbiətli adam olan dayısının istəyi ilə anası və atası onu istəmədən bir rahibin yanına şagirdliyə qoyurlar. Ata yurdundan uzaq bir yerdə və rahiblərin əhatəsində yaşamaq balaca Knutun həyatına kabuslar gətirdi. Həyatın çətinlik və insafsızlığını ona ilk öncə dayısının çox sərt qanunları öyrətdi. 4-5 il dözən dən sonra 14 yaşında doğulduğu Lom qəsəbəsinə qayıdaraq bir tacirin yanında  köməkçi olur. 17 yaşında artıq o, kitablardan öyrənə biləcəyindən çox şey bilirdi.

18 yaşında ikən bir kənd hekayəsi (Frida) və şerlər yazmağa başlayır. Adını da Knut Pederson deyə dəyişdirir. Hekayəsini Norveçin ən böyük yazarı Björnsona gətirsə də rədd cavabı alır. Oxumağa davam et

May 30, 2011 Posted by | Kütubxanə, Uncategorized | , , , , , | Bir şərh yazın