Baki Nagili's Blog

>Ay alan, məmləkəti rey satıram

>Gəl salam vermə mənə, aton sənün pambıq bəyi
Quruyub ayaq üstə, yeməyə tapmır əppəyi
İtdikdən çıxıb daha qapısı ağzındakı köpəyi
Kiməsə ağız açsa yerində görür təpiyi
Ay alan, gəl bəri, məmləkəti rey satıram
İsti qutab yerinə əntiqə vicdan satıram

Kefin kök, damağın çağ, vurursan içdən qüllabı
Xoşuva gəlməyənə ilişdirirsən tüllabı
Elə ki, bezdin hər işdən oxudursan rübabı
Şən musiqi, incəbel mərcan, aşır bir nimçə “krab”ı
Nə vecivə, gəl bəri məmləkəti rey satıram
Quru əncir yerinə tapılmayan ar satıram.

May 23, 2010 Posted by | Uncategorized | 1 Şərh